Logo Fundusz Solidarnosciowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje o rozpoczęciu realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024 finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Logo Program Solidarnościowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje o rozpoczęciu realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

ilustracja opieka wytchnieniowa

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni w ramach współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej przystępuje do realizacji programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2021 plus.

ilustracja pomoc w zimie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni zwraca się z apelem i prośbą do mieszkańców Gminy Tokarnia o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby zagrożone i potrzebujące pomocy w okresie zimowym.