ilustracja opieka wytchnieniowa

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

ilustracja pomoc w zimie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni zwraca się z apelem i prośbą do mieszkańców Gminy Tokarnia o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby zagrożone i potrzebujące pomocy w okresie zimowym.

plakat posiłek w domu i szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni realizuje wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023"