ilustracja pomoc w zimie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni zwraca się z apelem i prośbą do mieszkańców Gminy Tokarnia o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby zagrożone i potrzebujące pomocy w okresie zimowym.

Podczas zimowej aury szczególną opieką należy otoczyć osoby starsze, samotne, bezdomne i niepełnosprawne, które nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków bytowych.

Osoby zagrożone i potrzebujące pomocy może wesprzeć niezastąpiona pomoc sąsiedzka i rodzinna, dzięki której można oddalić lub zminimalizować zagrożenia, jakie niesie ze sobą zima.
Prosimy o  kontakt z pracownikami GOPS w przypadku rozpoznania w środowisku lokalnym osób bezdomnych, samotnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby oraz pomoc sąsiedzką czy rodzinną.

 

REAGUJ ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !

Bezpłatny numer alarmowy - 112