W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 10,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 36,3 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy gminy Tokarnia zawarli w 2017 roku 71 małżeństw, co odpowiada 8,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego.
Gmina Tokarnia ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 4,82 na 1000 mieszkańców gminy Tokarnia. W 2017 roku urodziło się 117 dzieci, w tym 41,0% dziewczynek i 59,0% chłopców.

62,9% mieszkańców gminy Tokarnia jest w wieku produkcyjnym, 23,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 13,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

Źódło: http://www.polskawliczbach.pl/

Źródło: GUS 2017