Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia informuje, że IX sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 roku o godzinie 16.00 w budynku Dworek w Tokarni.

Proponowany porządek obrad