ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Tokarni.                                                                                                                 Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Analiza wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

3.Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Teresa Luberda.