Tokarnia, dnia 09.09.2019 r

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Finansowej, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych  odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Analiza wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

3.Sprawy bieżące.