herb Gminy Tokarnia

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Finansowej, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych  odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Finansowej, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

(-)Agnieszka Buda-Zembol