herb Gminy Tokarnia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących mienie komunalne gminy Tokarnia

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

KR1Y/00045532/6

działka Nr 4184/1

obręb: Tokarnia 0004

jednostka  ewidencyjna: Tokarnia.

Powierzchnia lokalu 12 m2

Opis lokalu, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Lokal użytkowy przeznaczony na pomieszczenie dla klubu sportowego położony w przyziemiu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tokarni.

Wysokość opłaty z tytułu najmu

Czynsz najmu stawka 1 zł/m2  miesięcznie plus podatek vat według obowiązujących stawek.

Termin wnoszenia opłaty i zasad aktualizacji

Opłata czynszu raz na kwartał termin wnoszenia opłaty do ostatniego dnia kwartału. Czynsz  aktualizowany Zarządzeniem Wójta.

Informacja o przeznaczeniu do najmu

Lokal do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas określony na 6 lat.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz na stronie www.tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 06.12.2019 r. do dnia 27.12.2019 r.

Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Marek Kluska