ilustracja ogłoszenie

 Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia  informuje, że  XXIV sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się  w dniu:  2 marca 2021 r. o godz. 16-tej w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.   

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie równego traktowania mieszkańców przez władze publiczne oraz uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek na Covid-19 wniesionej w dniu 11 grudnia 2020 r .

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie równego traktowania mieszkańców przez władze publiczne oraz uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek na Covid-19 wniesionej w dniu 11 grudnia 2020 r .

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie „Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” złożoną przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Tokarnia

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

11. Zakończenie sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia mgr Jolanta Milewska