grafika informacja

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 marca 2021 roku.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ze zm.) informuję, że w dniu 15 marca 2021 roku w siedzibie urzędu Gminy w Tokarni został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

1.      Działka nr 6072 o pow. 0,17 ha, cena wywoławcza nieruchomości 60 000,00 złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

2.      Działka nr 6152 o pow. 0,10 ha, cena wywoławcza nieruchomości 15 000,00 złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

3.      Działka nr 6166, o pow. 0,08 ha, cena wywoławcza nieruchomości 12 000,00 złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

4.      Działka nr 6171 o pow. 0,09 ha, cena wywoławcza nieruchomości 6 400,00 złotych. Sprzedaż zwolniona z podatku vat.

Działki położone są w Skomielnej Czarnej, obręb 0003, Gmina Tokarnia stanowią własność Gminy Tokarnia, objęte są księgą wieczystą nr KR1Y/00032951/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 4

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

W wyniku przetargu ustalono następujące ceny:

·         dla działki nr 6072 cena osiągnięta w przetargu wynosi 82 410,00 złotych w tym podatek Vat: 15 410,00 złotych. Nabywcą została Pani Renata Korabik.

·         dla działki Nr 6166 cena osiągnięta w przetargu wynosi 15498,00 złotych w tym podatek vat: 2898,00 złotych. Nabywca został Pan Krzysztof Kołodziejczyk.

Przetargi na sprzedaż działki nr 6152 oraz nr 6171 zakończyły się wynikiem negatywnym gdyż w ustalonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.

Niniejsza informacja podlega podaniu do publicznej wiadomości od dnia 23 marca 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska