ilustracja ogłoszenie

Wójt Gminy Tokarnia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skomielnej Czarnej, Gmina Tokarnia.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz w Internecie www.tokarnia.info.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 28.10.2020 r. do dnia 18.11.2020 r. Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej pok. Nr 13, tel. 122747011.

ilustracja ogłoszenie

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia  informuje, że XIX sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu: 22 września 2020 r. o godz.16-tej w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.