ilustracja konkurs

Na ogłoszenie o naborze projektów dotyczących sportu kwalifikowanego  na  2022 rok  zaplanowano w budżecie  Gminy Tokarnia  90 000,00 zł.  Wpłynęły cztery oferty w wyznaczonym terminie. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i prawne.

Kwota dofinansowania wynosi:

1.  Młodzieżowy Ludowy KS „Cyrhla” Krzczonów:  30 00,00 zł.            

1.    Klub Sportowy „Football Academy” Tokarnia: 12 000,00 zł.

2.    Klub Sportowy „Radwan” ze Skomielnej Czarnej: 14 000,00 zł.

3.    GKS „Beskid” Tokarnia:  34 000,00 zł.

Wójt Gminy Tokarnia  mgr inż. Marek Kluska