ilustracja zastrzeż pesel

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych* Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:

·         zastrzec swój numer PESEL,

·         cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),

·         dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,

·         sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty.

Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:

·         pójść do lekarza,

·         zrealizować receptę,

·         kupić bilety lotnicze,

·         załatwić sprawę w urzędzie.

Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Historia numeru PESEL w aplikacji

Kolejną przydatną funkcją usługi Zastrzeż PESEL jest historia, w której sprawdzimy:

·         daty zastrzeżeń numeru PESEL,

·         kto, kiedy i z jakiego powodu sprawdzał nasz numer PESEL.

Funkcja nie tylko daje wgląd w historyczne operacje, ale też pomaga w wychwyceniu prób nieuprawnionego wykorzystania numeru PESEL.

Zastrzeżony PESEL – weryfikacja już od czerwca

Od 1 czerwca 2024 banki i inne instytucje będą miały obowiązek sprawdzać, czy PESEL jest zastrzeżony np. przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia powstanie zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. Tym bardziej warto korzystać z usługi Zastrzeż PESEL i chronić swoje dane.

* Źródło: https://dokumentyzastrzezone.pl/wp-content/uploads/2024/04/infodok-2024.01-03-wydanie-57-sklad-240419-gk04.pdf (dostęp 28.05.2024).

 

Więcej informacji o aplikacji i usłudze Zastrzeż PESEL znajdziesz na stronie www.info.mObywatel.gov.pl

Film instruktażowy o usłudze Zastrzeż PESEL: https://www.youtube.com/watch?v=oJqNj5wH__Y

 

ilustracja magazyny energii

Gmina Tokarnia informuje, że przystępuje do przygotowania projektu  dofinansowanego z funduszy unijnych z pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania LGD Turystyczna Podkowa.

ilustracja kompostownik


Urząd Gminy w Tokarni informuje, że nabór chętnych mieszkańców na  kompostowniki został zakończony ze względu na wyczerpanie się puli kompostowników dostępnych w programie

ilustracja kompostownik

PROGRAM DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUP PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

Urząd Gminy w Tokarni rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń na bezpłatne użyczenie Mieszkańcom przydomowych kompostowników o pojemności minimum 720 litrów, które po upływie terminu obowiązywania umowy staną się własnością Właściciela nieruchomości
Przyjmowanie wniosków od 3 czerwca 2024 roku. Informacje pod numerem telefonu: 123728231.

Regulamin oraz wzór wniosku do pobrania
        
INFORMACJE DODATKOWE:

  • liczba kompostowników jest ograniczona
  • kompostownik można będzie odebrać po podpisaniu umowy użyczenia
  • kompostownik do odbioru będzie w pudełku i należy go samodzielnie zmontować na podstawie załączonej instrukcji montażu
  • kompostownik na postawie umowy użyczamy na 3 lata, po tym okresie przechodzi on na własność osoby podpisującej umowę
  • należy posiadać nieruchomość na terenie gminy oraz złożoną deklarację „śmieciową”
  • nie można mieć zaległości w opłatach za śmieci
    osoby które otrzymają kompostownik będą musiały składać corocznie ankietę dotyczącą bioodpadów
  • firma wywozowa nie będzie odbierać bioodpadów
  • sposób wykorzystywania kompostownika będzie kontrolowany