plakat konkursu

Wójt Gminy Tokarnia informuje o wysokości  środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2020 roku w ramach otwartego Konkursu ofert.

logo projketu Pozarządowa Małopolska

Ruszają bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych dot. generatora ofert do otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Województwo Małopolskie.

plakat

Informacja z naboru projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2020 roku. Na ogłoszenie o naborze projektów dotyczących sportu kwalifikowanego  na  2020 rok  zaplanowano w budżecie  Gminy Tokarnia  80 000,00 złotych.

logo projketu OZE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa zwraca się do mieszkańców biorących udział w  projekcie "Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa" o szczególną ostrożność podczas podpisywania protokołów przed montażowych dotyczących instalacji fotowoltaicznych.