ilustracja artykułu

Drodzy Mieszkańcy gminy Tokarnia! Od 7 listopada będą wydawane nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną.

 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, spadkiem temperatury i czekającymi nas obfitymi opadami śniegu zwracamy się do Państwa z apelem.

plakat konsultacji

Już 4 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa małopolskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

plakat wydarzenia

LGD Klimas serdecznie zaprasza na Festiwal rękodzielnictwa i twórczości ludowej obszaru LGD Turystyczna Podkowa, który odbędzie się w niedzielę 24.10.2021 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni - Tokarnia 379.