ilustracja pomoc Ukrainie

Prosimy mieszkańców Gminy Tokarnia i właścicieli obiektów noclegowych, którzy przyjmują ukraińskich uchodźców pod swój dach o przekazanie im formularza:

"Potwierdzenie pobytu".

Wypełniony formularz prosimy  dostarczyć do Urzędu Gminy Tokarnia pok nr  9.
Formularz dostępny jest poniżej do pobrania lub w wersji wydrukowanej w Urzędzie Gminy Tokarnia.  Ważne jest aby formularz został wypełniony w języku polskim i ukraińskim.

Potwierdzenie pobytu