logo programu Czyste Powietrze

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w marcu 2022 r. zmienia się godzina otwarcia Punktu Konsultacyjnego rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Punkt obsługiwany będzie przez pracownika urzędu w czwartek w godzinach od 7.30 do 17.30 – pokój nr 10. Możliwość wcześniejszego umówienia telefon: nr 12 3728213 lub 12 2747022.

 W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

 Uruchomiony od stycznia br. Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Tokarnia aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Tokarnia.

 Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Tokarnia.

 Zachęcamy do korzystania z punktu!

 Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfos.krakow.pl/

 Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.