ilustracja pomoc Ukrainie

W trybie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

NUMER PESEL mogą uzyskać osoby, które:

• są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub

• są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

• są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub

• są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, którzy przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie (brak dokumentów) lub będzie potrzebne wykonanie zdjęcia w Urzędzie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?

• Wniosek o nadanie numeru PESEL. Formularz można pobrać ze strony internetowej:

ukraińska wersja językowa:

https://mc.bip.gov.pl/fobjects/download/1196558/wniosek-o-pesel-dla-ukr_zm-v-04-pdf.html

rosyjska wersja językowa:

https://mc.bip.gov.pl/fobjects/download/1196559/wniosek-o-pesel-dla-rus_zm-v-04-pdf.html

lub otrzymać w dowolnym urzędzie gminy.

• Kolorowe zdjęcie na wprost, na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie.

Istnieje możliwość bezpłatnego wykonania zdjęcia w Urzędzie Gminy Pcim w godzinach pracy Urzędu.

• Dokument potwierdzający tożsamość i dane zawarte we wniosku.

• Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.


Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Wnioskując o numer PESEL jednocześnie można uzyskać profil zaufany.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:

Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуга для громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни,

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainyy

Sprawy związane z nadaniem numeru PESEL oraz uzyskaniem profilu zaufanego można załatwić w Urzędzie Gminy Tokarnia pok. Nr 9 w godzinach pracy Urzędu, tel. 12 123728222