ilustracja informacja wójta

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Gminy Tokarnia przez organizację pozarządowe I kampania lokalna Gminy Tokarnia Lider Gminy 2022 – II edycja.

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Gminy Tokarnia przez organizacje pozarządowe I kampania lokalna Gminy Tokarnia Lider Gminy 2022 – II edycja.

 W dniu 15.06.2022 r. Komisja opiniująca powołana przez Wójta Gminy Tokarnia ZARZĄDZENIEM Nr 37/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 maja 2022r. odbyła posiedzenie, w takcie którego przeprowadziła analizę złożonych ofert. Stwierdzono,  do konkursu terminowo zostało złożonych 10 ofert. Po indywidualnej analizie ofert jednogłośnie stwierdzono, że 7 spośród złożonych ofert spełnia wszystkie kryteria konkursowe, w wyniku czego przyznano:

  • RADIU PARAFIALNEMU „AIN KARIM” 32-437 Skomielna Czarna 240 - na realizację projektu Dbaj o „szlachetne zdrowie” - dofinansowanie w wysokości 90% wnioskowanej dotacji,
  • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY VICTORIA, Szkoła Podstawowa NR 2, 32- 436 Tokarnia - na realizację projektu „Aktywnie spędzamy wolny czas” - dofinansowanie w wysokości 80% wnioskowanej dotacji,
  • KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH w Zawadce- na realizację projektu „FOLKIEM PO ZDROWIE”- dofinansowanie w wysokości 80% wnioskowanej dotacji,
  • STOWARZYSZENIE Kobiet Aktywnych wsi Krzczonów, 32-435 Krzczonów 349-  na realizację projektu „Razem, bezpieczni, zdrowi i szczęśliwi – kreatywna profilaktyka uzależnień wśród mieszkańców Gminy Tokarnia  ” - dofinansowanie w wysokości 80% wnioskowanej dotacji,
  • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRZCZONÓW, 32-435 Krzczonów 82 - na realizację projektu „Niepełnosprawny może więcej, zawsze gotowy do działania” - dofinansowanie w wysokości 60% wnioskowanej dotacji,
  • Koło Gospodyń Wiejskich Krzczonów, 32- 435 Krzczonów 538 -  na realizację projektu Wyjazd integracyjny członkiń KGW ze wszystkimi KGW Gminy Tokarnia- dofinansowanie w wysokości 50% wnioskowanej dotacji,
  • KÓŁKO ROLNICZE 32-436 Więciórka 119 - na realizację projektu „Spotkania zrzeszające rodziny. Rodzina razem- łatwiej rozwiązywać problemy” - dofinansowanie w wysokości 50% wnioskowanej dotacji.

Wójt Gminy Tokarnia bardzo serdecznie dziękuje wszystkim stowarzyszeniom za działania na rzecz mieszkańców Gminy Tokarnia i pracę włożoną w  projekty .

Informuje również, że tytułem Lidera Gminy 2022 honoruje Związek Podhalan Oddział Górali Kliszczackich za przygotowanie nowatorskich i ciekawych projektów dla mieszkańców Gminy Tokarnia oraz ich  realizację.

Wójt Gminy Tokarnia Marek Kluska