ilustracja spotkanie w Tokarni Rady Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Myślenicka Brama Beskidów

We wtorek 23 sierpnia 2022 roku o godz. 16:00 w gminie Tokarnia odbyło się pierwsze spotkanie Rady Stowarzyszenia LOT Myślenicka Brama Beskidów.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady: Piotr Hajduk - Wójt Gminy Pcim, Marek Kluska Wójt Gminy Tokarnia, Bogumił Pawlak Wójt Gminy Wiśniowa, Kazimierz Szczepaniec - Wójt Gminy Lubień, Jarosław Szlachetka - Burmistrz Myślenic w zastępstwie Wójta Sieprawia Sekretarz Gminy Siepraw Michał Baran a także członkowie Zarządu LOT: Dariusz Tylek, Kasia Reklińska, Marek Stoszek i Sebastian Turczyniak.W spotkaniu wziął również udział Robert Bylica - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego - a zarazem członek Zarządu Małopolska Organizacja Turystyczna.

• Głównym celem spotkania było ukonstytuowanie się Rady LOT. Podczas posiedzenia członkowie wybrali Przewodniczącego Rady LOT, którym został wybrany Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka

i Wiceprzewodniczącego. Na funkcję tę wybrano Wójta Gminy Lubień Kazimierza Szczepańca.

• Zarząd przedstawił Radzie działania podjęte od czasu Walnego Zebrania (głównie związane z procesem rejestracji organizacji) oraz pierwsze plany działania LOT'u. Podczas zebrania członkowie Rady zaakceptowali przedstawione założenia. Jednym z pierwszych zadań LOTu będzie zorganizowanie w październiku konferencji inauguracyjnej podczas której szeroko zostanie zaprezentowana idea działania nowego na naszym obszarze Stowarzyszenia. Do tego czasu zorganizowane będzie stałe biuro LOT, który znajdzie swoje miejsce budynku TG Sokół w Myślenicach przy ulicy Henryka Jordana.

• W biurze LOT zatrudniony zostanie pracownik odpowiedzialny za bieżącą działalność Stowarzyszenia, kontakty z członkami LOT oraz pozyskiwanie środków na działalność organizacji. W najbliższym czasie na www.fb.com/myslenickabramabeskidow pojawi się ogłoszenie o poszukiwaniu osób chętnych do podjęcia się tego zadania. Już dzisiaj zapraszamy do zgłaszania się osób, którym ‘turystyka w sercu gra’ i czują, że mogłaby to być droga zawodowa dla nich właśnie. Szczegóły odnośnie wymagań stawianych kandydatom zostaną podane w ogłoszeniu.

• Gospodarz gminy Tokarnia Wójt Marek Kluska zaprosił uczestników spotkania do zapoznania się z kilkoma turystycznymi atrakcjami gminy Zapraszamy do zapoznania się z postem ze szczegółową relacją z objazdu bardzo ciekawych miejsc w gminie Tokarnia ->  https://tiny.pl/wmm4q

• Gorąco zapraszamy do polubienia  profilu Lokalnej Organizacji Turystycznej Myślenicka Brama Beskidów. LOT dopiero rusza z działaniami i właśnie głównie przez ten profil będzie funkcjonować komunikacja z osobami zainteresowanymi współpracą na rzecz dynamicznego rozwoju turystyki na obszarze 8 gmin: Gmina i Miasto Dobczyce, Gmina Lubień, Miasto i Gmina Myślenice, Gmina Pcim, Gmina Siepraw, Gmina Sułkowice, Tokarnia, Krakow, Poland i Gmina Wiśniowa.