Gmina Tokarnia w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowała zadanie: DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU Z BUDYNKÓW NA TERENIE GMINY TOKARNIA w ramach Ogólnopolskiego program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Usunięto i przekazano do utylizacji 23,5 tony odpadów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany zadania: 10 500,00 zł

Kwota dotacji z NFOŚiGW: 5250,00 zł, kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 3 789,14 zł.

logo NFOSiGW

 

logo WFOŚiGW