ilustracja pomoc osobom samotnym

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, spadkiem temperatury i czekającymi nas obfitymi opadami śniegu zwracamy się do Państwa z apelem.

Prosimy wszystkich mieszkańców gminy o uwrażliwienie na problemy społeczności lokalnej aby w nadchodzącej zimie los osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i samotnych nie pozostał nikomu obojętny. Nadchodzące miesiące są zawsze niezwykle ciężkim czasem dla osób pozostających w trudnej życiowej sytuacji.
Osobom tym:  ciepło, ludzka serdeczność i poczucie solidaryzmu społecznego pozwolą niejednokrotnie pokonać zimowe trudy. Sąsiedzka i rodzinna pomoc w szczególności do osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, pozwoli wesprzeć tegorocznej zimy wiele osób potrzebujących oraz oddalić lub zminimalizować zagrożenia, jakie niesie ze sobą zimowa aura.
Prosimy o  kontakt z pracownikami GOPS w przypadku rozpoznania w środowisku lokalnym osób bezdomnych, samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, której  nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne  zasoby oraz pomoc sąsiedzką czy rodzinną.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni
Tel: 12/27-47-063