logo Programu "Czyste Powietrze"

 Wójt Gminy Tokarnia informuje, że Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany będzie w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy do  wcześniejszego umówienia się telefonicznie na konsultację dzwoniąc pod nr 12 2747 477 lub 12 2747022.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość uzyskania informacji dot. zasad działania Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz złożenia wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stronie: https://portal.wfos.krakow.pl/ oraz www.czystepowietrze.gov.pl

 Informacje o liczbie wniosków złożonych przez mieszkańców naszej gminy na dzień 30.09.2023 r. :

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 255
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie: 185
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 100
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 106 669,43 złotych

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska