ilustracja pomoc uchodźcom z Ukrainy

Całodobowy telefon wsparcia dla obywateli Ukrainy -  506 318 838, gdzie można zasięgnąć informacji  nt prawne,  uzyskać wsparcie psychologiczne oraz pomoc w zakresie kontaktu z urzędami.