plakat bonus frekwencyjny

Dla gmin do 20 tysięcy mieszkańców.