logo OZE LGD Turystyczna Podkowa

Zarząd Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa informuje, że przetarg na realizację projektu pn. Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa został ogłoszony na stronie Baza Konkurencyjności, pod adresem

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1191892

Katarzyna Zięba
Koordynator PROW na lata 2014-2010