logo projekt OZE

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że przewidujemy do końca września wyłonić Wykonawcę i niezwłocznie podpisać umowę na realizację montażu instalacji fotowoltaicznych. Po uzgodnieniu harmonogramu z Wykonawcą przedstawimy szczegółowy plan działania na naszej stronie internetowej www.turystycznapodkowa.pl w zakładce Projekt OZE.

Prosimy uczestników projektu o przygotowanie wszelkiej dokumentacji potrzebnej do zawarcia umowy oraz zabezpieczenie wkładu finansowego, ponieważ większość instalacji przewidziana jest do realizacji w przyszłym roku.
Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przewidzianym w projekcie, którego zakończenie planowane jest na koniec marca 2021 r.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem biura:
                tel: +48 603 219 938
                mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                biuro: Lubień 34, 32-443 Lubień – budynek  OSP Lubień, wejście od strony Poczty Polskiej.

Poniżej przedstawiamy informacje z dotychczasowego postępu prac nad realizacją projektu:

- 13.12.2018 podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wartość całkowita projektu 23 257 503,06 zł, kwota dofinansowania 12 713 885,60 zł;

- od stycznia 2019 nieprzerwanie - monitoring projektu, aktualizacja danych itp. prowadzony przez zespół roboczy;

- kwiecień - podjęcie współpracy z Kancelarią Prawną na kompleksową obsługę prawną procesu udzielania zamówień publicznych;
- kwiecień - nawiązanie współpracy w ramach umowy partnerskiej z pracownikiem oddelegowanym z Gminy Lubień do obsługi projektu OZE;
- koniec kwietnia - ogłoszenie przetargu przez Partnerską Gminę Lubień na realizację instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej;
- maj - powołanie Komisji Przetargowej przez Zarząd Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa;
- połowa maja – informacja z  otwarcia ofert z przetargu Gminy Lubień;
- połowa czerwca– pismo z Partnerskiej Gminy Lubień z prośbą o zmiany w projekcie;
- czerwiec - podjęcie współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego;
- czerwiec - ogłoszenie przetargu przez Stowarzyszenie  LGD Turystyczną Podkowę na wykonanie instalacji OZE u mieszkańców z obszaru Turystyczna Podkowa. Przetarg podzielono na trzy części: I. instalacje solarne, II. instalacje fotowoltaiczne,  III. pompy ciepła;
- początek lipca  - przekazanie dokumentów Partnerskiej Gminy Lubień do kontroli w IZ;
- 11 lipiec - na stronie www.turystycznapodkowa.pl w zakładce Projekt OZE, zamieszczona informacja dla uczestników projektu;
- początek lipca - ogłoszenie przez LGD TP o unieważnieniu postępowania przetargowego z czerwca;
- koniec lipca – ponowne ogłoszenie przetargu, podzielonego na trzy części;
- koniec lipca – odpowiedź z UMWM na pismo Gminy Lubień w sprawie zmian w projekcie;
- początek sierpnia– wyrażenie zgody przez IZ na zmiany w projekcie zgłoszone przez Gminę Lubień;
- koniec sierpnia - przekazanie i aktualizacja budżetu projektu spowodowana wprowadzonymi zmianami przez Gminę Lubień;
- koniec sierpnia– informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym przez LGD TP;  
- koniec sierpnia – ogłoszenie odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego postępowania przetargowego przez LGD TP;
- początek września – Informacja z otwarcia ofert z postępowania przetargowego LGD TP;
- pierwsza połowa września – ogłoszenie przetargu przez LGD TP na usługi „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego technicznego”  dla projektu;
- wrzesień – rejestracja Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa jako czynnego podatnika podatku VAT;
- pierwsza połowa września – podpisanie aneksu do umowy i zmiana całkowitej wartości projektu na 23 256 263,05 zł i kwoty dofinansowania na 12 713 279,71 zł;
- wrzesień - analiza i ocena ofert z postępowania przetargowego na wykonanie montażu instalacji na obszarze LGD TP u mieszkańców;
- pierwsza połowa września – unieważnienie przetargu w części I i III dla  wspomnianego wyżej postępowania;
- druga połowa września  - praca nad złożeniem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla Stowarzyszenia w związku z realizacją projektu OZE;
- druga połowa września 2019 r. – informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania przetargowego  „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego technicznego”.

Z poważaniem,
Katarzyna Zięba