Urząd Gminy w Tokarni przypomina o całkowitym zakazie palenia liści.