logo LGD Turystyczna Podkowa

LGD Turystyczna Podkowa informuje, że ogłoszone zostały konkursy w ramach Przedsięwzięcia Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej oraz w ramach Przedsięwzięcia Budowa, modernizacja, adaptacja małej infrastruktury.

Linki do stron ze szczegółowymi informacjami:

Jednocześnie informujemy, że spotkania z osobami zainteresowanymi dofinansowaniem na granty w następujących zakresach tematycznych odbędą się w terminach:

  1. 27.01.2020 r.  poniedziałek - Zagospodarowanie czasu wolnego
  2. 28.01.2020 r. worek -  Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  3. 29.01.2020 r. środa - Promocja obszaru LGD (imprezy; publikacja promocyjna; tablica promocyjno-informacyjna)
  4. 30.01.2020 r  Doposażenie klubów sportowych i innych organizacji pozarządowych

Spotkania odbywać się będą w biurze LGD Turystyczna Podkowa w Sieprawiu ul. Jana Pawła II 38 w godzinach od 9.00-12.00


Alicja Szczyrbuła