plakat

Informacja z naboru projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2020 roku. Na ogłoszenie o naborze projektów dotyczących sportu kwalifikowanego  na  2020 rok  zaplanowano w budżecie  Gminy Tokarnia  80 000,00 złotych.

Wpłynęły cztery oferty w wyznaczonym terminie. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i prawne.

 Kwota dofinansowania wynosi:

1.     Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „Cyrhla” Krzczonów: 14 400,00 zł,

2.     Klub Sportowy „Football Academy” Tokarnia: 10 400,00 zł.

3.     Klub Sportowy „Radwan” ze Skomielnej Czarnej: 14 400,00 zł.

4.     Gminny Klub Sportowy „Beskid” Tokarnia:  40 800,00 zł

 Tokarnia, 17.02.2020 r.

Wójt Gminy Tokarnia

mgr inż. Marek Kluska