ilustracja zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  •  w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie: od 1 lutego do 31 lipca 2022r.     w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

  • 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych 
  • oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 28 - 29 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 28 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Z uwagi na obostrzenia związane z covid, poniżej wniosek wraz z załącznikiem do wydrukowania, natomiast wszelkie informacje związane z wypełnianiem są udzielane telefonicznie w godz. pracy Urzędu, tel. 12 3728230.

 Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska