ilustracja zwrot akcyzy

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi: 160,60 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 5,84 zł x średnia roczna liczba świń i 58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

 Dotacje będą  wypłacane w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
    gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku

Wzór informacji

Urząd Gminy w Tokarni