Odwołanie zajęć Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni