ilustracja Gminny Portal Informacji Przestrzennej

Mieszkańcy Gminy Tokarnia oraz lokalni przedsiębiorcy mogą już korzystać z nowoczesnego Systemu Informacji Przestrzennej  wdrożonego dla  terenu naszej gminy przez firmę  Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe GEO-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. System Informacji Przestrzennej jest ogólnodostępny i funkcjonuje pod adresem https://tokarnia.e-mapa.pl

Nowy system, został przygotowany dla podniesienia standardów obsługi mieszkańców oraz inwestorów, ale też w dużym stopniu ułatwi pracę urzędnikom z zakresu systemu informacji przestrzennej.

Nowoczesny system jest wdrażany w naszym urzędzie od stycznia 2021 roku. System pozwala na udostępnianie informacji geograficznej z zakresu planowania przestrzennego, ewidencji gruntów, zdjęć lotniczych, numeracji adresowej, sieci dróg oraz  sieci uzbrojenia terenu.  Wspomaga obsługę mieszkańców i przedsiębiorstw oraz wspiera komunikację między interesantami a pracownikami urzędu.

Część portalu jest ogólnodostępna dla mieszkańców, a jego obsługa jest bardzo intuicyjna dzięki temu petenci maja łatwy dostęp do map i danych przestrzennych.

System Informacji Przestrzennej dostępny jest pod adresem https://tokarnia.e-mapa.net, a odnośnik do systemu można znaleźć również na stronie głównej https://tokarnia.info.pl.