plakat Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny spis rolny PSR 2020 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Strona internetowa GUS - Głównego Urzędu Statystycznego poświęcona
PSR - Powszechnemu Spisowi Rolnemu 2020

https://spisrolny.gov.pl/Gminne Biuro Spisowe w Gminie Tokarnia

Urząd Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380
Pok. nr 6, tel. 12 27 47 022 wew. 31


Terminy

Powszechny spis rolny PSR 2020 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Poszczególne metody spisu będą stosowane w określonych terminach:
· samospis internetowy rozpocznie się w dniu 1 września 2020 r. i potrwa do zakończenia spisu, tj. do dnia 30 listopada 2020;
· wywiad telefoniczny przeprowadzany będzie w okresie od 16 września do 30 listopada 2020 r. przez rachmistrza telefonicznego – pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie;
· wywiad bezpośredni przeprowadzany będzie w okresie od 1 października do 30 listopada 2020 r. przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie - telefonicznie lub bezpośrednio. W Urzędzie Gminy Tokarnia dostępne jest miejsce spisowe, gdzie można wypełnić formularz internetowy - szczegółowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe w Gminie Tokarnia


Dlaczego spis? Co np. o Gminie Tokarnia wiemy z powszechnych spisów rolnych?

co wiemy o Gminie Tokarnia ze Spisu Rolnegoco wiemy o Gminie Tokarnia ze Spisu Rolnego


Obowiązek spisowy
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym.

Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek spisać się samodzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS  https://spisrolny.gov.pl. W dobie epidemii jest to najbezpieczniejsza i najwygodniejsza metoda. Jeśli ktoś nie ma komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu powinien udać się do swojego Gminnego Punktu Spisowego gdzie będą udostępnione pomieszczenia wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Uzupełniającą formą jest spis przez telefon, którego można dokonać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer
• 22 279 99 99 wew., wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Osoby, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub dzwoniąc na infolinię mogą spodziewać się telefonu rachmistrza spisowego.

Infolinia spisowa
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego istnieje możliwość kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą również zweryfikować czy jesteście Państwo objęci obowiązkiem spisowym, czy też sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.

List Prezesa GUS
W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym  indywidualny numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu), który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.
List Prezesa do os. fizycznych | List Prezesa do os. prawnych

Tajemnica statystyczna
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). Zapewniamy, że Państwa dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.