plakat Festiwalu rękodzelnictwa i twórczości ludowej

Zapraszamy na organizowany w dniu 19.09.2021 r. w Kawcu przez LGD Klimas "Festiwal rękodzielnictwa i twórczości ludowej LGD TP". W czasie wydarzenia m.in. zaprezentują się rękodzielnicy z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Turystyczna Podkowa".