logo MODR

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się  wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) ogranicza się przyjmowanie stron przez pracowników Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach. W związku z powyższym: INFORMUJĘ, ŻE W DNIACH 16-25 MARCA WE WSZYSTKICH GMINACH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO DYŻURY DORADCÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU DORADZTWA ROLNICZEGO W MYŚLENICACH ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

herb Gminy Tokarnia

Szanowni Państwo, Dziś już wiemy, że przez najbliższe dni i tygodnie będziemy musieli zachować szczególną dbałość o nasze zdrowie. Bardzo Państwa proszę, by wszystkie apele o zachowanie ostrożności traktować bardzo poważnie. Każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych, ale też za osoby, z którymi kontaktujemy się w miejscach publicznych.

ilustarcja

Komunikat

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

  1. zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
  2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

 

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego.

ilustracja kwarantanna

Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy będą przez 14 dni nie chodzili do szkół, na uczelnie. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów, na spotkania, do restauracji i widzimy, jak to się skończyło. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność - mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.

plakat koronawirus

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu. Aktualne informacje i komunikaty GIS na temat koronawirusa dostępne na stronie www.gis.gov.pl/aktualnosci/

Podkategorie