logo projketu OZE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa zwraca się do mieszkańców biorących udział w  projekcie "Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa" o szczególną ostrożność podczas podpisywania protokołów przed montażowych dotyczących instalacji fotowoltaicznych.

plakat konkursu Polska wiś - dziedzictwo i przyszłóść

Szanowni Państwo, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

logo LGD Turystyczna Podkowa

LGD Turystyczna Podkowa informuje, że ogłoszone zostały konkursy w ramach Przedsięwzięcia Powstanie i rozwój infrastruktury społecznej oraz w ramach Przedsięwzięcia Budowa, modernizacja, adaptacja małej infrastruktury.

plakat

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019, poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011 roku ogłasza nabór projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2020 roku.