ilustracja konkurs wsparcie sportu kwalifikowanego

      Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011 roku ogłasza nabór projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2021 roku. 

ilustracja oplaty za sprzedaż alkoholu

Do 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tokarnia muszą złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2020 i dokonać opłaty za zezwolenia na sprzedaż w 2021 r.

wręczenie czeków w Urzędzie Wojewódzkim

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczyli dziś czeki potwierdzające przyznanie środków z drugiej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla samorządów z powiatów krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego oraz proszowickiego.

ilustracja podatki

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w 2021 roku obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości, oraz podatków od środków transportowych, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy Tokarni na sesji w dniu 9 listopada 2020 roku.