Logo Projektu OZE

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa informuje, że osoby zainteresowane montażem instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody mogą przystąpić do projektu „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”.

Jako stowarzyszenie uzyskaliśmy na ten cel dofinansowanie  z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, które pozwala mieszkańcom obniżyć koszty inwestycji nawet o 50%!

ilustacja 3 maja

Mieszkańcy Gminy Tokarnia, dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja to święto piękne i radosne, które pobudza do refleksji nad wartościami, jakie powinniśmy czerpać z doświadczeń naszych przodków.

logo akcji kupuj świadomie

W dalszym ciągu zachęcamy do włączenia się w akcję - "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI".

logo Konkursu Poetyckiego

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat Dziewięćsiła” Skomielna Czarna 2020, pod patronatem Wójta Gminy Tokarnia