plakat rejestr bdo

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach? A może wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz? Sprawdź, czy nie musisz mieć wpisu w Rejestrze BDO i dowiedz się jak go uzyskać:

logo Spółki Górna Raba

TARYFY DLA MIASTA MSZANA DOLNA ORAZ GMIN: MSZANA DOLNA, NIEDŹWIEDŹ, RABA WYŻNA, PCIM, TOKARNIA, WIŚNIOWA

plakat segregacja

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2019.2028 t.j.). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

plakat odpady

Nowy numer do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku

60 8591 0007 1230 0470 1052 0256

Krakowski Bank Spółdzielczy