herb Gminy Tokarnia

Zawiadamia się, że wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Finansowej, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych  odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy w Tokarni

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie projektu budżetu gminy na 2020 r.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Finansowej, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

(-)  Agnieszka Buda-Zembol