ilustracja komunikat wójta

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Gminy Tokarnia przez organizację pozarządowe I kampania lokalna Gminy Tokarnia Lider Gminy 2022.

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Gminy Tokarnia przez organizacje pozarządowe I kampania lokalna Gminy Tokarnia Lider Gminy 2022. W dniu 06.04.2022 r. Komisja opiniująca powołana przez Wójta Gminy Tokarnia ZARZĄDZENIEM Nr 30/2022 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 21 kwietnia 2022r. odbyła posiedzenie, w takcie którego przeprowadziła analizę złożonych ofert. Stwierdzono, że:

- do konkursu terminowo zostało złożonych 14 ofert,

- po indywidualnej analizie ofert jednogłośnie stwierdzono, że 4 spośród złożonych ofert spełnia wszystkie kryteria konkursowe, w wyniku czego przyznano:

- „FOOTBALL ACADEMY” 32-436 Tokarnia 379 -  na realizację projektu  „Rodzinnie i sportowo” – dofinansowanie w wysokości 100% wnioskowanej kwoty,

- ZWIĄZKOWI PODHALAN ODDZIAŁ GÓRALI KLISZCZACKICH, 32-437 Skomielna Czarna 240 – na realizację projektu „ Każdy z nas ma w sobie coś, czego nie ma inny ktoś” - dofinansowanie w wysokości 100% wnioskowanej dotacji,

- RADIU PARAFIALNEMU „AIN KARIM” 32-437 Skomielna Czarna 240 - na realizację projektu Piątkowe spotkania w salce „Przystań” - dofinansowanie w wysokości 100% wnioskowanej dotacji,

- ZWIĄZKOWI PODHALAN ODDZIAŁ GÓRALI KLISZCZACKICH, 32-437 Skomielna Czarna 240 na realizację projektu „Jubileusz 20 lecia Orkiestry – Parada Orkiestr Dętych i nie tylko ” - dofinansowanie w wysokości 60% wnioskowanej dotacji.

Wójt Gminy Tokarnia bardzo serdecznie dziękuje wszystkim stowarzyszeniom za działania na rzecz mieszkańców Gminy Tokarnia i pracę włożoną w  projekty .

Informuje również , że w związku z dużym zainteresowaniem  i zaangażowaniem organizacji pozarządowych w realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w miesiącu czerwcu będzie ogłoszony kolejny nabór wniosków do I kampanii Lokalnej Lider Gminy 2022.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska