plakat Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Urząd Gminy Tokarnia przypomina że każdy właściciel lub zarządca budynku w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany do złożenia obowiązkowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku.
Do złożenia deklaracji zobowiązany jest każdy, kto jest właścicielem budynku jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, ale także właściciel lub zarządca innego budynku niemieszkalnego (np. biura i lokale handlowo-usługowe). Właściciel lub zarządca budynku może wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub złożyć deklarację osobiście w Urzędzie Gminy w Tokarni w pokoju numer 6.

Zgodnie z przyjętymi przez rząd przepisami za brak złożenia deklaracji w terminie grozi grzywna, która będzie wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych  i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza – informujemy, że ankiety które były składane w Urzędzie Gminy nie zwalniają z obowiązku złożenia deklaracji.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska