logo Programu "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany będzie w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy do  wcześniejszego umówienia się telefonicznie na konsultację dzwoniąc pod nr 12 2747 477 lub 12 2747022.
W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość uzyskania informacji dot. zasad działania Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz złożenia wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.
Uruchomiony od stycznia 2021r. Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Tokarnia aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Tokarnia.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Tokarnia.
Zachęcamy do korzystania z punktu!
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stronie: https://portal.wfos.krakow.pl/

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska