plakat spotkania konsultacyjnego

Indywidualne konsultacje dot. możliwości pozyskania środków w ramach Funduszy Europejskich m.in. na:

- otwarcie i rozwój działalności gospodarczej
- kursy, szkolenia, studia podyplomowe
- inne formy wsparcia z FE
JST mogą również uzyskać informacje nt. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).