ilustracja sprzedaż węgla

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że nadal istnieje możliwość zakupu węgla i przy zakupie nie obowiązuje dotychczasowy limit ilościowy.

  • Cena za 1 tonę węgla wynosi 1790 zł. 
  • Dostępny węgiel : Karlik EKOGROSZEK
  • Dostępna ilość : 45 ton
  • Osoby zainteresowane zakupem węgla mogą składać wnioski o zakup węgla.
  • Formularz wniosku o zakup węgla dostępny jest w załączniku (pod niniejszym artykułem) lub w wersji papierowej - w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, pokój nr 6; 32-436 Tokarnia 380.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 12 3728231

Ministerstwo Aktywów Państwowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów, w oparciu o wykładnię systemową, zaprezentowało interpretację przepisów powszechnie obowiązujących i umożliwiających gminom zagospodarowanie niesprzedanego do 31 lipca 2023 r. węgla kamiennego. Zgodnie z tą wykładnią, niesprzedany do 31 lipca 2023 r. węgiel gminy mogą włączyć do swoich zasobów jako mienie komunalne i przeznaczyć go na realizację zadań własnych np. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej lub też mogą go sprzedać osobom fizycznym.