ilustracja tarcza antykryzysowa

W związku z epidemią koronawirsa, Państwo intensywnie pracuje nad pomocą dla grup społecznych, instytucji i przedsiębiorstw, których praca została w tym czasie znacznie utrudniona. Jedną z takich form pomocy jest tzw. Tarcza antykryzysowa, pakiet ustaw podpisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

logo Niania 2.0

CEL PROJEKTU


Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.