ilustracja ankieta

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że  do 31 października 2020 roku, na terenie Gminy Tokarnia są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.
 https://tokarnia-mieszkancy.webankieta.pl

Kierownik GOPS mgr Aleksandra Majerek Zięba