ilustracja komunikat Wójta Gminy

Od 25 maja br. Urząd Gminy w Tokarni powraca do bezpośredniej obsługi Klientów.

Praca Urzędu w trybie przyjmowania interesantów odbywać się będzie przy zachowaniu aktualnych wytycznych sanitarnych. Prosimy o ich przestrzeganie!

Nadal zachęcamy do korzystania z platformy ePUAP oraz Profilu Zaufanego, w celu szybkiego i bezpiecznego załatwienia urzędowych spraw.